میراث جهانی بیایان لوت

تاریخ: 07 مهر 1399

آیین پاکسازی میراث جهانی بیابان لوت به مناسب هفته گردشگری

به گزارش روابط عمومی پایگاه میراث جهانی بیابان لوت، به مناسب هفته گردشگری، آیین پاکسازی محوطه میراث جهانی بیابان لوت روز جمعه 11 مهرماه 1399 برگزار می شود. این برنامه با همکاری معاونت گردشگری استان کرمان، کلوپ سافاری کانون جهانگردی استان کرمان، پایگاه میراث جهانی بیابان لوت و فعالین حوزه گردشگری بیابان لوت برگزار می گردد.

لذا از همه علاقه مندان و دوستداران طبیعت دعوت به عمل می آید ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی (داشتن ماسک الزامی)، روز جمعه رأس ساعت 10 صبح  در محل عمومی کلوت های شهداد حضور بهم رسانند.