میراث جهانی بیایان لوت

تاریخ: 03 مهر 1399

نفرات برگزیده اولین جشنواره عکس و فیلم کوتاه میراث جهانی بیابان لوت

به گزارش روابط عمومی پایگاه میراث جهانی بیابان لوت، اسامی نفرات برگزیده اولین جشنواره میراث جهانی بیابان لوت در دو بخش عکس و فیلم کوتاه اعلام شد.

آثار ارسال شده به اولین جشنواره عکس و فیلم کوتاه میراث جهانی بیابان لوت بر اساس معیارهای زیبایی شناسی، ترکیب بندی و کامپوزیشن، کیفیت، نور و وضوح عکس، پدیده یا چشم انداز منحصر به فرد، توسط هیئت داوری جشنواره مورد ارزیابی قرار گرفتند. 

بر اساس نظرات هیئت داوری، در بخش عکس خانم سمیرا طباطبایی، آقای سعید سپهراد و مرحوم حامد پوینده به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب کردند. در بخش فیلم کوتاه نیز آقای آیدین آبادانی رتبه اول را کسب نمود. علاوه بر اهدای جوایز به نفرات برتر،  30 اثر برگزیده این جشنواره در نمایشگاه عکس میراث جهانی بیابان لوت به نام صاحب اثر به نمایش گذاشته خواهد شد.

هدف از برگزاری این جشنواره معرفی ارزش های جهانی بیابان لوت در سطح ملی و بین المللی به عنوان نمونه ای منحصر به فرد از پدیده ها، ژئوسایت ها و چشم اندازهای زمین شناختی و ژئومورفولوژیکی ارزشمند و گردشگر پذیر کشور بود.