میراث جهانی بیایان لوت

تاریخ: 06 مرداد 1399

وبینار مروری بر فلور میراث جهانی بیابان لوت برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی پایگاه میراث جهانی بیابان لوت، موسسه جغرافیا (دانشگاه تهران) و پایگاه میراث جهانی بیابان لوت وبینار "مروری بر فلور میراث جهانی بیابان لوت" را برگزار می کنند. این وبینار روز دوشنبه ساعت 10 الی 12 صبح برگزار می شود. علاقه مندان به شرکت در وبینار از تاریخ 6 الی 11 مرداد ماه 1399 با ایمیل موسسه جغرافیا به آدرس geoinstitute@ut.ac.ir جهت دریافت لینک و راهنمای ورود به وبینار مکاتبه نمایند.