ﺳﻪشنبه، 25 تیر 1398
Menu

مطالعات و پروژه های انجام شده
مطالعات زیادی در خصوص بیابان لوت و منطقه اطراف آن که بعنوان دشت لوت معروف است انجام گرفته و در حال حاضر توسط دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی نیز در حال انجام است. این مطالعات کمک زیادی به شناسایی بیابان لوت و حفاظت از این اثر می نماید. این مطالعات در سه مقطع انجام گرفته است. در مقطع اول جهانگردان و دانشمندان خارجی در اواخر قرن نوزده و اوائل قرن بیستم سفرهایی به منطقه با اهداف مختلف داشته اند که گزارش های آنها بسیار مفید بوده است. این نوشته‌ها عمدتاً در اوایل قرن 19 به بعد منتشر شده است. اولین ماجراجوی اروپایی مارکوپولوی ونیزی بود که از لوت شمالی عبور نموده است.. در اواسط قرن 19 کنسول انگلیسی آبوت  (1855)ضمن سفر به حاشیه لوت، حاصل مشاهدات خود را طی مقاله‌ای در مجله انجمن جغرافیایی انگلیس به چاپ رسانیده است.  سپس سیاحانی چون توماشک و خانیکوف (1858) از روسیه، پوتین جر  و کریستی ، گلد¬اسمیت ( 1872)، ماک گرگور (1875)، گالیندو (1886)، سایکس (1901) از انگلستان، سون هدین  سوئدی (1906)، استراتیل زاور  (1933) از لوت  و یا حاشیه آن عبور کرده و مطالبی را در خصوص این بیابان نگارش نمودند. بعد از این موارد  شاید مهم‌ترین آن‌ها نوشته‌های گابریل  باشد که در سال های 1928، 1933 و 1937درمورد مناطق بیابانی ایران به ویژه در مورد لوت نگاشته شده است(مستوفی،1348صص25-27). علت کم بودن تحقیقات درباره لوت این است که تا سال 1334 که عکس¬های هوایی ایران به مقیاس 55000/1 تهیه نشده بود از اوضاع داخلی ایران اطلاعات زیادی در دست نبود. بعد از انتشار عکسهای هوایی نکات بسیار جالبی درباره وضع داخلی ایران به دست آمد و  بر اساس آن نقشه‌های توپوگرافی ترسیم شده است. به غیر از جهانگردان و دانشمندان خارجی که به منطقه سفر نموده و گزارش هایی را تهیه نمودند، مؤسسه جغرافیای دانشگاه تهران از سال 1968 مطالعاتی را در زمینه های مختلف، زمین شناسی، ژئومورفولوژی، خاک شناسی، جانورشناسی، باستان شناسی، جغرافیای انسانی و تاریخی، اقلیم شناسی انجام گرفته است که گزارش های آن توسط مؤسسه جغرافیا به چاپ رسید. از جمله کارهای انجام شده توسط موسسه جغرافیای دانشگاه تهران تحقیقاتی است که هیاتی فرانسوی با همکاری گروه جغرافیای دانشگاه تهران به سرپرستی احمد مستوفی در مورد لوت انجام دادند که می‌توان گفت اولین کارهای تحقیقاتی منسجم در مورد این منطقه است(مستوفی ،1348). گزارش¬های این مأموریت‌ها توسط موسسه جغرافیا طی سال های 1968 تا 1978 به چاپ رسیده است. علاوه بر این موارد گزارش زمین شناسی لوت است که توسط ژرژ کنراد و ژاکلین کنراد نوشته شده است. این گزارش‌ توسط محمودی ترجمه و منتشر شده است. همچنین گزارش‌هایی از جمله لوت زنگی احمد، نمونه خاک هایی از بخش شهداد،  شبکه آب های دشت لوت، جانداران لوت و مسائل زمین شناسی لوت است که به ترتیب توسط مستوفی( 1348)، کردوانی(1350)، محمودی(1354)، بلوچ(1355) و معتمد (1367)در قالب گزارش های تحقیقاتی موسسه جغرافیا در سال‌های مورد اشاره چاپ و منتشر شده است.

 

         

                                                                       دانلود                                                               دانلود                                                           دانلود                                                                        

          

 دانلود                                                                                                                  دانلود