ﺳﻪشنبه، 21 اردیبهشت 1400

مشخصات خانه­ های بوم­گردی میراث جهانی بیابان لوت – شهداد و روستاهای اطراف و دهسلم

(به ترتیب حروف الفبا)

ردیف

نام خانه بوم­گردی

شهرستان/روستا

آدرس

شماره تماس

مدیر

 

خانه محمدی

 

نهبندان- دهسلم

روستای دهسلم

9159643719

فاطمه محمدی

 

خانه پروین

نهبندان- دهسلم

روستای دهسلم

9154982935

زهرا پروین

 

خانه مروی

نهبندان- دهسلم

روستای دهسلم

9153611365

رسول مروی

1

آب انبار

شهداد

آب انبار حاج محمد تقي

9133966851

سيمين جعفري

2

آخرين آبادي

شهداد

ده سيف -روبه روي قلعه

9139381063

مريم مهدي ابادي

3

آراتا

شهداد

شفيع آباد جنب ترانس برق

9133986780

مريم زيارتگاهي

4

آسياب ابي

شهداد

خيابان تمدن كوچه 1

9131952180

مسلم حسن زاده

5

آفتابگردان

شهداد

خيابان تمدن كوچه 4

9132997572

جواد ابراهيمي زاده

6

ئرك دلبر

شهداد

اندوهجرد- روستاي پير غيب هنزا

9136671190

معصومه معرفي

7

پاياب

شهداد

خيابان تمدن

9133430349

حديث ايرانمنش

8

جهان

شهداد

روستاي كشيتوييه

9138354323

حكيمه جهانشاهي

9

درفش شهداد

شهداد

كوچه امام زاده سمت چپ كوچه دوم

9137585484

بهروز عليپور شهدادي

10

روز گردون

شهداد

خيابان تمدن كوچه 4

9132997572

رحمت ابراهيمي زاده

11

روستا

شهداد

شفيع اباد

9134412952

نجمه راز

12

ريگ سوخته

شهداد

خيابان طالقاني

939975170

شيدا شادماني

13

زيتون

شهداد

كوچه امام زاده زيد

9132997587

ابوالقاسم وجه الديني

14

ستاره كوير

شهداد

خيابان طالقاني

9133950438

يدالله شادماني

15

سي سي

شهداد

ميدان ثارالله كوچه ميدان

9132438396

فريبا پورمژدگاني

16

شبهاي پر ستاره

شهداد

روستاي زيارت

9133981407

افاق پورعلي ابادي

17

شفيع آباد

شهداد

شفيع اباد سه راه كمپ كويري

9132424347

فاطمه شفيع آبادي

18

طلوع كوير

شهداد

روستاي شفيع ابادوخيابان شهدا

9131970259

سميه ابراهيم فر

19

عقيق

شهداد

خ قوام كوچه باغ مسعودي

9132998071

سهيل قاصدي

20

كلوت

شهداد

شفيع اباد جاد كمپ كويري

9136348632

سكينه حاجي ابادي

21

كوير

شهداد

شفيع اباد

9133401803

معصومه حاجي ابادي

22

كاشكيلو

شهداد

خ شفا

9133432196

گوهر زيد ابادي

23

گندم بريان

شهداد

شفيع اباد.كمپ كويري

9137057851

زهرا ولي ابادي

24

لوت

شهداد

دوراهي شفيع اباد

9136357734

كبري ملكي فرسنگي

25

مهرات شهداد

شهداد

روستاي شفيع اباد

9131417362

غلامرضا نيكرو

26

نارنج قلعه

شهداد

كوچه بازار قديم جنب قلعه

9373333221

جلوه ملك مطيعي

27

نبكا

شهداد

بخش مركزي

9133431146

مريم قاسمي زاده

28

نخلستان كوير

شهداد

روستاي دولت اباد

9138246708

حسين دولت ابادي

29

نگين مركزي شهداد

شهداد

بلوار باهنر

9131425203

مجتبي عبدالهي

30

نمك

شهداد

روستاي ولي اباد

9132417325

اكبر عبدالحسيني

31

يادگار

شهداد

روستاي ده سيف

9133966839

قاسم عباس زاده شفيع ابادي