ﺳﻪشنبه، 25 تیر 1398
Menu

توصیه ها و اصول طبیعت گردی و بیابان گردی:

1- حداقل کردن اثرات منفی: با توجه به اینکه هر محیط طبیعی توانایی محدودی در دفع ضایعات و تحمل آسیب های وارد شده و ترمیم آن ها را دارد، می توان این اصل را در راستای تعریف پایه ای و اساسی دانست که از توسعه پایدار ارائه شده است و اشاره به حفظ و نگهداشت منابع برای نسل حاضر و نسل های بعدی دارد.

2- ارتقای آگاهی و احترام نسبت به فرهنگ و محیط بیابان.

3- خود داری از تخریب و آسیب رساندن به پدیده ­های بیابان مانند نبکا، تپه ماسه ای، کلوت و ...

4- فراهم آوردن بستری برای گردشگران و جامعه محلی جهت کسب تجارب مثبت: تفسیر اطلاعات و فراهم آوردن بستری جهت درک متقابل میان گردشگران و جامعه محلی، شرایطی را فراهم می سازد تا افراد به دور از سوءتفاهم ها و پیش فرض های نادرست با یکدیگر به تعامل بپردازند و در نتیجه اطلاعات و پیام ها را با کم ترین میزان تحریف و بدون دشواری دریافت و تفسیر کنند. در واقع اصل دوم که ارتقای آگاهی و احترام نسبت به فرهنگ و محیط زیست است، زمینه مناسبی را برای پیاده سازی این اصل فراهم می آورد.

5- فراهم آوردن سود اقتصادی که مستقیما صرف امر حفاظت از محیط بیابان شود: در اغلب کشورهای پیشرو در عرصه گردشگری پایدار، مدیریت مدرن و پویای محیط زیست جایگزین رویه های کلاسیک شده است. امروزه در دنیا ترجیح بر این است که به جای نگاه موزه ای به محیط زیست، حفاظت به شرط بهره برداری جایگزین شود، اگرچه هرگونه بهره برداری از محیط زیست باید تحت شرایط و استانداردهای خاصی صورت پذیرد که اشاره به آن ها در حوصله این بحث نمی گنجد، اما یکی از فواید اصلی این بهره برداری ها که اکوتورسیم یکی از مصادیق آن است، کسب درآمد کافی جهت حفاظت و ارتقای شرایط اکولوژیکی این عرصه ها و منابع طبیعی است.

6- فراهم آوردن سود اقتصادی و توانمندسازی جوامع محلی: یکی از ابزار دست یافتن به پایداری در ابعاد اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی، درگیر کردن افراد جامعه محلی در انجام امور است. اگر بومیان مستقیما و بی واسطه از منافع اقتصادی سرشار گردشگری منتفع شوند و ارائه خدمات و حتی مدیریت فعالیت ها در این حوزه را بیاموزند، عزت نفس بیشتری پیدا کرده و وضعیت رفاه شان بهبود می یابد.

7- اجرای دقیق برنامه سفر: با بکارگیری کارکنانی خبره، مشتاق، مسئول، صمیمی و علاقمند به طبیعت در تمام مراحل کار از تدارکات پیش از سفر تا پایان آن را به صورت دقیق اجرا نمایند.

8- درک فرهنگ سرزمین و سنت آن

9- با جوامع محلی خوش رفتار باشید و عادت های آنها را درک کنید

10- احترام به آداب و رسوم مختلف مذهبی و اجتماعی جوامع محلی. با مردم محلی به مهربانی رفتار کنید.

11- رعایت کردن قوانین و برنامه های محلی

12- سعی کنید به طور فعال خود را در نگرانی های فرهنگی و زیست محیطی میراث جهانی بیابان لوت مشارکت دهید و همکاری نمایید.

13- عدم ورود به مناطق ممنوعه یا محدود که محیط زیست یا احساسات فرهنگی مختل می کنند.

14- به مناطق حساس محیط زیستی و یا فرهنگی وارد نشوید.

15- صرفه جویی در انرژی با به حداقل رساندن استفاده از فن، چراغ و غیره هر زمان که مورد نیاز نیست

16- کمک به حفاظت جهانی از ارزش­های بیابان

17- اجتناب از ريختن هرگونه زايدات و آشغال در محيط طبيعي و مکان های عمومی و اطمینان از اینکه زباله ها به مکان­های دفن زباله بازگردانده می­شوند. محل اقامت خود را پاکیزه نگهدارید.

18- خودداری از چيدن هر گونه گل، گياه و کندن بوته ها. هیچ قلمه، بذر یا ریشه گیاهان نباید از محیط حذف شود.

19- در مسيرهاي تعيين شده كه توسط راهنما، نقشه و علايم مشخص شده است حركت نمائيد.

20- از هرگونه برداشت يادگاري يا نمونه ازموجودات زنده وغيرزنده اجتناب نمائيد. (می توانيد به عنوان يادگاري از فروشگاه منطقه وسايلي تهيه نمائيد)

21- از ايجاد سرو صدا و آلودگي صوتي اجتناب نمائيد و از حيات وحش فاصله بگيريد.

22- از حمل هرگونه سلاح با مجوز يا بدون مجوز مطلقا خود داری نمایید

23- حضور حيوانات خانگي مانند سگ و گربه و... در منطقه مجاز نیست.

24- از ظروف يك بار مصرف و وسايلي كه غیر قابل بازیافت بوده وحجم بالاي زباله ايجاد مي نمايد اجتناب نمائيد.