ﺳﻪشنبه، 4 آذر 1399


 

وبینار مروری بر فلور میراث جهانی بیابان لوت  (دانلود)

 

 

 

 

 

 

 

 
 وبینار آشنایی با ارزش های جهانی بیابان لوت
Webinar on the universal values of the Lut Desert 
 دانلود Download 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
فیلمی کوتاه از کلوت ها و تپه های ماسه ای بیابان لوت
 A Short Video of yardangs and sand dunes in the Lut Desert  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
فیلم کوتاه به مناسبت چهارمین سالگرد ثبت جهانی بیابان لوت
 Short Video for the Fourth Anniversary of the Lut Desert World Inscription
 دانلود 
Download 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نماوای فارسی میراث جهانی بیابان لوت. با تشکر از آرمان شاکری، حمید مجتهدی و فرهنگ خاتمی
Short Video of the Lut Desert World Heritage Site in Persian. Thanks to Arman Shakeri, Hamid Mojtahedi and Farhang Khatami
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
نماوای انگلیسی میراث جهانی بیابان لوت 
Short Video of the Lut Desert World Heritage Site in English