ﺳﻪشنبه، 25 تیر 1398
Menu

برگزاری اولین جلسه هیات راهبردی بیابان لوتبازدید گردشگران خارجی از نخلستان روستای دهسلم

خانواده ی خون گرم از روستای دهسلم

حضور گردشگران خارجی در پایگاه بیابان لوت

تابلوی فاصله از جاذبه های بیابان لوت

مهمانسرای پایگاه بیابان لوت

پایگاه بیابان لوت در روستای دهسلم

بازدید گردشگران داخلی ازمحل پایگاه بیابان لوت

 

حضور گردشگران فرانسوی در محل مهمانسرای پایگاه بیابان لوت