ﺳﻪشنبه، 25 تیر 1398
Menu


پایگاه میراث جهانی بیابان لوت 

سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در راستای توسعه پایدار گردشگری و مدیریت یکپارچه بیابان لوت چهار پایگاه در استانهای کرمان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان ایجاد نموده است که به ترتیب در شفیع آباد، دهسلم، نصرت آباد و فهرج مستقر می باشند. مدیریت این پایگاه تحت نظر سه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بوده و تصمیمات در پایگاه زیر نظر کمیته راهبردی که متشکل از نمایندگان ذینفعان و مراکز تحقیقاتی است، گرفته می شود. این پایگاه ها زیر نظر یک مدیریت واحد که مدیر کل پایگاه های بیابان لوت می باشند اداره می شوند.

1- پایگاه ملی میراث جهانی بیابان لوت مستقر در مجموعه کاخ گلستان - تهران

2- پایگاه استانی میراث جهانی بیابان لوت در شفیع آباد - شهداد - استان کرمان

3- پایگاه استانی میراث جهانی بیابان لوت در دهسلم - نهبندان - استان خراسان جنوبی

4- پایگاه استانی میراث جهانی بیابان لوت در نصرت آباد - استان سیستان و بلوچستان 

5- پایگاه محلی میراث جهانی بیابان لوت در فهرج - استان کرمان