ﺳﻪشنبه، 25 تیر 1398
Menu

 

  اهداف بلندمدت:
هدف اصلی بهبود حفاظت و توسعه پایدار این بیابان به منظور توسعه گردشگری برای تامین نیازهای ملی و بین المللی از طریق حفاظت، مدیریت و فراهم ساختن بستری برای کمک به نسل حاضر و آینده است.
در واقع هدف کلان برنامه عبارت است از تدوین سیاست ها، اولویت ها، طرح ها و پروزه های اجرایی، مدیریتی، نظارتی و پژوهشی به منظور دستیابی به پایداری نسبی بوم شناختی و بهبود شاخص های رفاه جوامع محلی در مناطق بیابانی کشور.
اهداف بلند مدت شامل:
1-بهبود کیفیت آموزشی، سیستم آموزشی و همچنین افزایش ظرفیت در این زمینه ، از طریق :
    الف) ایجاد پایگاه های اموزشی عالی در سطح منطقه  بمنظور پرورش نیروهای انسانی متخصص
    ب)  افزایش ارتباط با دانشگاهها و موسسات بین المللی،جهت بهبود روش های مدیریتی و توسعه توریسم و گردشگری
    ج)  تربیت نیروهای متخصص در ارتباط با بیابان لوت و گردشگری در منطقه،
     د)  برگزاری تورهای گردشگری در منطقه با اهداف خاص علمی
     ه)  حمایت مالی از طرح های علمی که بمنظور شناخت بیابان لوت و توسعه گردشگری در منطقه اجرا می شود.
2-بهبود کیفیت نظارت بر اثر،
3-بهبود کیفیت حفاظت و احیا بیابان لوت،( برای حفظ و بهبود سلامت اکوسیستم بیابان لوت از طریق اجرای شیوه های مناسب در استفاده از زمین، و حفاظت از اثر در برابر آتش سوزی، سیل و گردشگران با اتخاذ شیوه های مدیریتی مدرن و از طریق همکاری جوامع محلی در اصول مدیریت مشترک بیابان).
4-تشویق نهادهای مردمی در بکارگیری مقررات مرتبط با حفاظت اثر،
5-تدوین و نظارت  بر وقایع مرتبط با دانش، فرهنگ، جامعه و گردشگری در بیابان لوت.
6-بهبود سرویس دهی و خدمات به گردشگران
7-ایجاد طرح های آموزشی و پرورشی در مقیاس های مختلف.
8-ساماندهی و پیاده سازی بانک اطلاعاتی برای بازدیدکنندگان مختلف
9-همکاری های بیشتر با دانشگاه های داخلی و خارجی و سایر مراکز و موسسات علمی.


    اهداف کوتاه مدت (پنج ساله):

 الف) اهداف تحقیقاتی: 
  - انجام تحقیقات میدانی مفصل، بمنظور تعیین حدود بیابان لوت و شناسایی لندفرم های ژئومورفولوژیکی
  - استفاده از آخرین فناوری تصاویر ماهواره ای، سیستم موقعیت یاب جهانی و سیستم اطلاعات جغرافیایی برای آماده سازی طرح های     کاری مناسب در منطقه.
  - بهبود آثار پژوهشی و پیشبرد همکاری با دانشگاهها و موسسات علمی داخلی
  - برگزاری کارگاه های تحصصی و آموزشی در ارتباط با بیابان لوت،
  - ایجاد وب سایت لوت 
  - برگزاری نمایشگاه های عکس از لندفرم های جالب بیابان لوت
  - تهیه کاتالوگ برای معرفی جاذبه های بیابان به گردشگران
  - انجام سفرهای علمی-تخصصی به منظور شناخت بهتر بیابان لوت
ب) اهداف حفاظتی:
  - نظارت منظم بر قوانین موجود در زمینه حفاظت
  - شناخت لندفرم های حساس و حفاظت از آن ها
  - نظارت بر شبکه های زهکشی و حفظ اثر در مقابل خطرات ناشی از آن
  - تهیه تابلوهای راهنما در مناطق مختلف بیابان
  - تعیین مناطق حساس و تهیه قوانین مربوط به تردد در آن مناطق
  - ایجاد گشت های روزانه در منطقه و سیستم های هشدار دهنده برای جلوگیری از وقوع خطرات و آسیب¬ها در منطقه
ج) اهداف آموزشی پرورشی و مدیریت گردشگری
  - ارائه بروشورهای تخصصی و کتاب های راهنما برای معرفی سایت ها
  - ایجاد مسیرهای گردشگری
  - برگزاری نمایشگاه های محلی، ملی و بین المللی
  - نصب علائم هشداردهنده و ارائه توضیحات برای بازدیدکنندگان به منظور برقراری مقررات و رعایت آن.
  - نصب صندوق نظرات و پیشنهادات در مسیهای گردشگری
  - ایجاد یک سیستم هدایتی دو زبانه الکترونیکی
  - ایجاد و راه اندازی تورهای محلی یک روزه
  - ارائه تسهیلات گردشگری
  - بالابردن سطح آگاهی عمومی توسط رسانه ای ارتباط جمعی
  - تهیه مستند و فیلم از بیابان لوت 


 چشم انداز 20 ساله میراث جهانی بیابان لوت

-       شناسایی، پژوهش و مستند سازی، آموزش و ترویج حفاظت، احیا و بهره برداری خردمندانه از میراث جهانی بیابان لوت

-       معرفی ویژگی های جغرافیایی، زمین شناختی و ژئومورفولوژیکی غنی و ظرفیت­ های فرهنگی،تاریخی و طبیعی بیابان لوت و بهره گیری از مزیت ها و ظرفیت های آن برای معرفی، تثبیت و بهبود گردشگری بیابان لوت در جهان.

-         توسعه نظام مدیریتی یکپارچه، کارآمد و متکی بر مشارکت جامعه ذینفعان در بخش میراث طبیعی، فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری متکی بر اصول اخلاقی، ارزش های ملی و منطبق بر معیارهای علمی، فنی و مقتضیات جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی بیابان لوت.

-       تقویت و تعمیق رابطه جامعه با مواریث و دارایی های طبیعی و ارتقاء آگاهی های عمومی برای افزایش سرمایه اجتماعی بخش میراث طبیعی، فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در بیابان لوت

-       توسعه ظرفیت ها و ارتقاء قابلیت های موجود در زمینه های میراث طبیعی، صنایع دستی جوامع محلی، ژئوتوریسم و گردشگری بیابان لوت

-         اهتمام ملی و تقویت حس مسئولیت عمومی و جلب مشارکت همگانی در حمایت و صیانت، حفاظت، احیا و بهره برداری خردمندانه از میراث جهانی بیابان لوت

-       دستیابی به جایگاه واقعی میراث جهانی بیابان لوت بعنوان یکی از قطب های گردشگری جهانی از طریق توسعه کمی و کیفی گردشگری، ارتقاء کیفیت و استاندارد سازی خدمات گردشگری و تسهیل سفر.

-       تعامل هدفمند و سازنده بین المللی با تاکید بر کشورهای دارای میراث جهانی طبیعی

-       توسعه نظام فراگیر و کارآمد تولید و توزیع صنایع دستی به ویژه ژئوپروداکت در سطح ملی و بین المللی