ﺳﻪشنبه، 25 تیر 1398
Menu

 

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در راستای توسعه پایدار گردشگری و مدیریت یکپارچه بیابان لوت چهار پایگاه در استان های کرمان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان ایجاد نموده است که به ترتیب در شفیع آباد و فهرج، دهسلم و نصرت آباد مستقر می باشند. مدیریت این پایگاه تحت نظر سه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بوده و تصمیمات در پایگاه زیر نظر کمیته راهبردی که متشکل از نمایندگان ذینفعان و مراکز تحقیقاتی است گرفته می شود. این پایگاه ها زیر نظر یک مدیریت واحد که مدیر کل پایگاه های بیابان لوت می باشند اداره می شوند.