ﺳﻪشنبه، 25 تیر 1398
Menu


کلیه تورهای ورودی به میراث جهانی بیابان لوت اعم از گردشگری، علمی و ...  باید مجوز ورود را از پایگاه های میراث جهانی بیابان لوت در استان های خراسان جنوبی، کرمان و سیستان و بلوچستان و  یا  اداره کل میراث فرهنگی استان های مربوطه اخذ نمایند.

1- پایگاه استانی میراث جهانی بیابان لوت در شفیع آباد - شهداد - استان کرمان ( شماره تماس : ٠٩١٣٢٤١٩٢٠٠ آقای ابوذر سلیمانی )

2- پایگاه استانی میراث جهانی بیابان لوت در دهسلم - نهبندان - استان خراسان جنوبی ( شماره تماس :  32633606 -056 سرکار خانم زهرا رضایی ملکوتی)

3- پایگاه استانی میراث جهانی بیابان لوت در نصرت آباد - استان سیستان و بلوچستان ( شماره تماس :09155403288 آقای عدنان حسینی )

4- اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان  ( شماره تماس :09122592494 آقای پیمان فهیمی )

5- اداره کل میراث فرهنگی استان خراسان جنوبی ( شماره تماس : 32422139 -056 سرکار خانم زهرا رضایی ملکوتی)

6- اداره کل میراث فرهنگی استان سیستان و بلوچستان ( شماره تماس : 09155403288 آقای عدنان حسینی)


توجه:  در صورت وجود هرگونه مشکل، با پایگاه ملی میراث جهانی بیابان لوت مستقر در تهران( مجموعه کاخ گلستان) تماس حاصل فرمایید(شماره تماس: 33953010-021  آقای انور مرادی)


 دستورالعمل های مورد نیاز جهت ورود به میراث جهانی بیابان لوت به زودی در اینجا بارگذاری خواهد شد...