ﺳﻪشنبه، 21 اردیبهشت 1400

پلان مدیریتی میراث جهانی بیابان لوت

 

به دلیل ویژگی های خاص جغرافیایی و تاریخی بیابان لوت، بسیار ضروری است که توجه بیشتری به اقدامات مدیریتی، حفاظتی و نظارتی لوت گردد که در این میان ثبت بیابان لوت به عنوان میراث جهانی برای پایداری و حفاظت منطقه قدم مؤثری بوده است.

 

پایگاه ملی بیابان لوت در تهران مستقر در کاخ موزه گلستان، پایگاه های استانی در روستاهای شفیع آباد (استان کرمان) و دهسلم (استان خراسان جنوبی) و نیز شهر نصرت آباد (استان سیستان و بلوچستان) و پایگاه محلی در شهر فهرج استان کرمان واقع هستند.

 اهداف اصلی طرح مدیریتی بیابان لوت را می توان به دو دسته اهداف بلندمدت و کوتاه مدت تقسیم کرد:

 


    اهداف بلندمدت:

هدف اصلی بهبود حفاظت و توسعه پایدار این بیابان به منظور توسعه گردشگری برای تامین نیازهای ملی و بین المللی از طریق حفاظت، مدیریت و فراهم ساختن بستری برای کمک به نسل حاضر و آینده است.
در واقع هدف کلان برنامه عبارت است از تدوین سیاست ها، اولویت ها، طرح ها و پروزه های اجرایی، مدیریتی، نظارتی و پژوهشی به منظور دستیابی به پایداری نسبی بوم شناختی و بهبود شاخص های رفاه جوامع محلی در مناطق بیابانی کشور.
اهداف بلند مدت شامل:
1-بهبود کیفیت آموزشی، سیستم آموزشی و همچنین افزایش ظرفیت در این زمینه ، از طریق :
    الف) ایجاد پایگاه های اموزشی عالی در سطح منطقه  بمنظور پرورش نیروهای انسانی متخصص
    ب)  افزایش ارتباط با دانشگاهها و موسسات بین المللی،جهت بهبود روش های مدیریتی و توسعه توریسم و گردشگری
    ج)  تربیت نیروهای متخصص در ارتباط با بیابان لوت و گردشگری در منطقه،
     د)  برگزاری تورهای گردشگری در منطقه با اهداف خاص علمی
     ه)  حمایت مالی از طرح های علمی که بمنظور شناخت بیابان لوت و توسعه گردشگری در منطقه اجرا می شود.
2-بهبود کیفیت نظارت بر اثر،
3-بهبود کیفیت حفاظت و احیا بیابان لوت،( برای حفظ و بهبود سلامت اکوسیستم بیابان لوت از طریق اجرای شیوه های مناسب در استفاده از زمین، و حفاظت از اثر در برابر آتش سوزی، سیل و گردشگران با اتخاذ شیوه های مدیریتی مدرن و از طریق همکاری جوامع محلی در اصول مدیریت مشترک بیابان).
4-تشویق نهادهای مردمی در بکارگیری مقررات مرتبط با حفاظت اثر،
5-تدوین و نظارت  بر وقایع مرتبط با دانش، فرهنگ، جامعه و گردشگری در بیابان لوت.
6-بهبود سرویس دهی و خدمات به گردشگران
7-ایجاد طرح های آموزشی و پرورشی در مقیاس های مختلف.
8-ساماندهی و پیاده سازی بانک اطلاعاتی برای بازدیدکنندگان مختلف
9-همکاری های بیشتر با دانشگاه های داخلی و خارجی و سایر مراکز و موسسات علمی.


    اهداف کوتاه مدت (پنج ساله):

 الف) اهداف تحقیقاتی: 
  - انجام تحقیقات میدانی مفصل، بمنظور تعیین حدود بیابان لوت و شناسایی لندفرم های ژئومورفولوژیکی
  - استفاده از آخرین فناوری تصاویر ماهواره ای، سیستم موقعیت یاب جهانی و سیستم اطلاعات جغرافیایی برای آماده سازی طرح های     کاری مناسب در منطقه.
  - بهبود آثار پژوهشی و پیشبرد همکاری با دانشگاهها و موسسات علمی داخلی
  - برگزاری کارگاه های تحصصی و آموزشی در ارتباط با بیابان لوت،
  - ایجاد وب سایت لوت 
  - برگزاری نمایشگاه های عکس از لندفرم های جالب بیابان لوت
  - تهیه کاتالوگ برای معرفی جاذبه های بیابان به گردشگران
  - انجام سفرهای علمی-تخصصی به منظور شناخت بهتر بیابان لوت
ب) اهداف حفاظتی:
  - نظارت منظم بر قوانین موجود در زمینه حفاظت
  - شناخت لندفرم های حساس و حفاظت از آن ها
  - نظارت بر شبکه های زهکشی و حفظ اثر در مقابل خطرات ناشی از آن
  - تهیه تابلوهای راهنما در مناطق مختلف بیابان
  - تعیین مناطق حساس و تهیه قوانین مربوط به تردد در آن مناطق
  - ایجاد گشت های روزانه در منطقه و سیستم های هشدار دهنده برای جلوگیری از وقوع خطرات و آسیب¬ها در منطقه
ج) اهداف آموزشی پرورشی و مدیریت گردشگری
  - ارائه بروشورهای تخصصی و کتاب های راهنما برای معرفی سایت ها
  - ایجاد مسیرهای گردشگری
  - برگزاری نمایشگاه های محلی، ملی و بین المللی
  - نصب علائم هشداردهنده و ارائه توضیحات برای بازدیدکنندگان به منظور برقراری مقررات و رعایت آن.
  - نصب صندوق نظرات و پیشنهادات در مسیهای گردشگری
  - ایجاد یک سیستم هدایتی دو زبانه الکترونیکی
  - ایجاد و راه اندازی تورهای محلی یک روزه
  - ارائه تسهیلات گردشگری
  - بالابردن سطح آگاهی عمومی توسط رسانه ای ارتباط جمعی
  - تهیه مستند و فیلم از بیابان لوت 

 

اهداف حفاظتی:
  - نظارت منظم بر قوانین موجود در زمینه حفاظت
  - شناخت لندفرم های حساس و حفاظت از آن ها
  - نظارت بر شبکه های زهکشی و حفظ اثر در مقابل خطرات ناشی از آن
  - تهیه تابلوهای راهنما در مناطق مختلف بیابان
  - تعیین مناطق حساس و تهیه قوانین مربوط به تردد در آن مناطق
  - ایجاد گشت های روزانه در منطقه و سیستم های هشدار دهنده برای جلوگیری از وقوع خطرات و آسیب ها در منطق