ﺳﻪشنبه، 25 تیر 1398
Menu


1- موقعیت ایستگاه های آب و هواشناسی در محدوده بیابان لوت

 


2- میانگین دمای هوا ( برحسب درجه سانتیگراد) در ایستگاه های محدوده بیابان لوت

ایستگاه

ژانویه

فوریه

مارس

آوریل

مه

ژوئن

ژوئیه

اوت

سپتامبر

اکتبر

نوامبر

دسامبر

سالانه

نهبندان

6.6

9.1

13.4

20.5

25.8

30.2

32

30.5

25.8

19.8

13.8

8.9

19.7

شهداد

12.4

17.1

23.4

28.9

34.5

38.6

40.1

38.1

33.9

28.9

20.6

14

27.5

بم

10.7

13.4

18.2

23.6

28.6

32.7

33.4

31.8

28.8

23.9

17.4

12.5

22.9

زیارتگاه سیف

11.8

14.2

19.1

26.4

32.2

36.2

38.1

36.0

32.3

26.2

19.0

13.7

25.4

نصرت آباد

9.4

12.2

16.6

22.9

27.7

31.9

32.8

30.6

26.7

22.0

16.6

11.8

21.8