ﺳﻪشنبه، 25 تیر 1398
Menu

آوا نگاری نام های جغرافیایی میراث جهانی بیابان لوت


این آوا نگاری بر اساس تابلوهای منصوب بوده لذا در صورت مغایرت لطفا تلفظ صحیح آن را به صورت صوتی برای پایگاه میراث جهانی بیابان لوت ارسال فرمایید تا درج گردد.

Persian Name

Feature type

Transcription

Transliteration

English name

کوه ابارق

Mountain

Kuh-e Abāragh

Kūh-e Abāragh

Abaragh Mounain

ابارق

Village

Abāreq

Abāreq

Abareq

عباس اباد

Village

Abbāsābād

Abbāsābād

Abbasabad

عباس آباد کلاب

Village

Abbāsābād-e Kalab

Abbāsābād-e Kalab

Abbasabad-e Kalab

عبدل آباد

Village

Abdolābād

Abdolābād

Abdolabad

کوه عبدالهی

Mountain

Kuh-e Abdollāhi

Kuh-e Abdollāhi

Abdollahi Mountain

آب شور

Mountain

Āb-e Šur

Āb-e Shūr

Ab-e Shur

آب شور

River

Āb-e Šur

Āb-e Shūr

Ab-e Shur

آب یلان

Mountain

Āb-e Yalān

Āb-e Yalān

Ab-e Yalan

آب گرم

Spring

Ābgarm

Ābgarm

Abgarm

آبگرم

Mountain

Ābgarm

Ābgarm

Abgarm

آب کریکو

Spring

Ābkeriku

Ābkeriku

Abkeriku

آب خران

Spring

Ābxarān

Ābkharān

Abkharan

آب لیسون

Spring

Āblisun

Āblisun

Ablisun

آب پیکون

Spring

Ābpikun

Ābpikun

Abpikun

آبشور نسک

Mountain

Ābšur-e Nask

Ābshūr-e Nask

Abshur-e Nask

افراز

River

Afrāz

Afrāz

Afraz

آغچه

Village

Āqčeh

Āghcheh

Aghcheh

کوه آهن

Mountain

Kuh-e Āhan

Kuh-e Āhan

Āhan Mountain

احمد آباد

Village

Ahmadābād

Amadābād

Ahmadabad

احمدی

Spring

Ahmadi

Amadi

Ahmadi

اکبرآباد

Village

Akbarābād

Akbarābād

Akbarabad

آخوری

Mountain

Āxori

Ākhori

Akhori

علمداری

Mountain

Alamdāri

Alamdāri

Alamdari

علی آباد

Village

Aliābād

Aliābād

Aliabad

علی رئیس

Village

Alire'is

'Alire'is

Alireis

الله آباد

Village

Allāhābād

Allāhābād

Allahabad

الوند

Village

Alvand

Alvand

Alvand

امیرآباد

Village

Amirābād

Amirābād

Amirabad

امراله

Mountain

Amrollā

Amrollā

Amrolla

انارستان

Village

Anārestān

Anārestān

Anarestan

Anbār

River

Anbār

 

Anbar River

اندوهجرد

River

Anduhjerd

Andūhjerd

Anduhjerd

اندوهجرد

City

Anduhjerd

Andūhjerd

Anduhjerd

انجیری

Mountain

Anjiri

Anjiri

Anjiri

انجیرکوه

Mountain

Anjirkuh

Anjirkūh

Anjirkuh

رود اومار

River

Rud-e Āomār

Rūd-e Āomār

Aomar River

ارباباد

Village

Arbābād

'Arbābād

Arbabad

ارنگو

Mountain

Arengu

Arengū

Arengu

آتشکده سفلی

Village

Ātaškade-ye Soflā

Ātashkadeh-ye Soflā

Atashkadeh-ye Sofla

آتشکده علیا

Village

Ātaškade-ye Olyā

Ātashkade-ye Olyā

Atashkade-ye Olya

عوضی

Mountain

Avazi

'Avai

Avazi

باغ هوتک

Village

Bāq-e Hutk

Bāgh-e Hūtk

Baagh-e Hutk

باباگل

Village

Bābāgol

Bābāgol

Babagol

باباگل

Mountain

Bābāgol

Bābāgol

Babagol

بابیدوئیه

River

Bābbidu'iye

Babbidu'iye

Babbiduiye

بابیدوئیه

Village

Bābbidu'iye

Bābbidū'iyeh

Babbiduiyeh

باب دراز

Village

Bābdarāz

Bābdarāz

Babdaraz

بابینی

Village

Bābini

Bābini

Bābini

باب شمیل

Village

Bābšemil

Bābshemil

Babshemil

باب طاحونه

Village

Bābtāhune

Bābţāḩūneh

Babtahune

باب ترش

Village

Bābtorš

Bābtorsh

Babtorsh

باب ترش

River

Bābtorš

Bābtorsh

Babtorsh

باداموئیه

Village

Bādāmu'iye

Bādāmū'iyeh

Badamuiyeh

باغ برزی

Village

Bāqborzi

Bāghborzi

Baghborzi

کوه باقران

Mountain

Kuh-e Bagheran

Kūh-e Bagheran

Bagheran mountain

باغ شریعتی

Village

Bāqšari'ati

Bāghshari'ati

Baghshariati

کوه بختو

Mountain

Kuh-e Bakhtū

Kūh-e Bakhtū

Bakhtu Mountain

بالازرد

Mountain

Bālāzard

Bālāzard

Balazard

بلخ

River

Balx

Balkh

Balkh

بم

City

Bam

Bam

Bam

بند چنزو

Mountain

Band-e Čanzow

Band-e Chanzow

Band-e Chanzow

بند گورگاوا

Mountain

Band-e Gowr-e Gāvā

Band-e Gowr-e Gāvā

Band-e Gowr-e Gava

بند سور

Mountain

Band-e Sur

Band-e Sūr

Band-e Sur

بندی

Mountain

Bandi

Bandi

Bandi

باغ حسین بیگ

Village

Bāq-e Hoseynbeyg

Bāq-e Hoseynbeyg

Baq-e Hoseynbeyg

باغ ابراهیم

Village

Bāqebrāhim

Bāqebrāhim

Baqebrahim

باقرآباد

Village

Bāqerābād

Bāqerābād

Baqerabad

بروات

City

Baravāt

Baravāt

Baravat

بردکشون

Spring

Bardkešun

Bardkeshun

Bardkeshun

برف انبار

Village

Barfanbār

Barfanbār

Barfanbar

بصیران

City

Basirān

Basirān

Basiran

باتمبر

Spring

Batāmbar

Batāmbar

Batambar

بازرگان

Village

Bāzargān

Bāzargān

Bazargan

بریم

River

Berim

Berim

Berim

بی بی

Spring

Bibi

Bibi

Bibi

بیچند

Village

Bičand

Bichand

Bichand

بیدک

Village

Bidak

Bidak

Bidak

بیدخون مرغک

Village

Bidexun-e Marqak

Bidekhūn-e Marghak

Bidekhun-e Marghak

بیدجنگل

Village

Bidjangal

Bidjangal

Bidjangal

بیدوئیه

Village

Bidu'iye

Bidū'iyeh

Biduiyeh

بیدوئیه

Mountain

Bidu'iye

Bidū'iyeh

Biduiyeh

بیدون

Village

Bidun

Bidūn

Bidun

بیدون

Spring

Bidun

Bidun

Bidun

بیرجند

City

Birjand

Birjand

Birjand

بیشه

Village

Biše

Bisheh

Bisheh

بیابان

Mountain

Biyābān

Biyābān

Biyaban

بلبل اب

Spring

Bolbolāb

Bolbolāb

Bolbolab

بلبلوئیه

Village

Bolbolu'iye

Bolbolū'iyeh

Bolboluiyeh

بندر هنزا

Village

Bondarhanzā

Bondarhanza

Bondarhanza

بندروئیه سیمک

Village

Bondoru'iye-ye Simk

Bondorū'iyeh-ye Simk

Bondoruiyeh-ye Simk

بنی سوخته

Village

Bonisoxte

Bonisokhteh

Bonisokhteh

بن کوه

Spring

Bonkuh

Bonkūh

Bonkuh

بزشو

Spring

Bozšu

Bozshū

Bozshu

چهارطلق

Village

Čāhārtāq

Chāhārţāq

Chahartaq

چهارطاق

River

Čāhārtāq

Chāhārţāq

Chahartaq

چاه دراز

Village

Čāhderāz

Chāhderāz

Chahderaz

چاه حاجی

Village

Čāhhāji

Chāhāji

Chahhaji

چاه حیدر

Village

Čāhheydar

Chāheydar

Chahheydar

چاه ماری

Spring

Čāhmāri

Chāhmāri

Chahmari

چاه میل

Village

Čāhmil

Chāhmil

Chahmil

چاه پهن

Spring

Čāhpahn

Chāhpahn

Chahpahn

چاه روئی

Village

Čāhru'i

Chāhrū'i

Chahrui

کوه چاه رویی

Mountain

Kuh-e Ch āhrui

Kūh-e Ch āhrūi

Chahrui Mountain

چاه شند

Village

Čāhšandā

Chāhshandā

Chahshanda

چاه شور

Village

Čāhšur

Chāhshūr

Chahshur

چپ گون

Spring

Čapgun

Chapgūn

Chapgun

چاری گولی کتو

River

Čāri Golikutu

Chāri Golikūtū

Chari Golikutu

چترود

River

Čatrud

Chatrūd

Chatrud

چهارفرسخ

Village

Čehārfarsax

Chehārfarsakh

Cheharfarsakh

چهل تن

Mountain

Čeheltan

Cheheltan

Cheheltan

چهل خونه

River

Čelexune

Chelehkhūneh

Chelehkhuneh

چشمه گاو

Village

Češmegāv

Cheshmehgāv

Cheshmehgav

چشمه شور

Village

Češmešur

Cheshmehshūr

Cheshmehshur

دهنه غار

River

Dahane Qār

Dahane Qār

Dahane Ghar

دهنه پیچ

Mountain

Dahane Pič

Dahaneh Pich

Dahaneh Pich

دهنه غار

River

Dahane-ye Qār

Dahaneh-ye Ghār

Dahaneh-ye Ghar

دهن رود

Village

Dahanrud

Dahanrūd

Dahanrud

رود دایک

River

Rud-e Daik

Rūd-e Daik

Daik River

دامنه

Village

Dāmane

Dāmaneh

Damaneh

دنگ نیم

Village

Dāng-e Nim

Dāng-e Nim

Dang-e Nim

درب هزار

Village

Darb Hezār

Darb Hezār

Darb Hezar

دارابان

Spring

Darbābān

Darbābān

Darbaban

دربند راور

Wildlife refuge

Darband-e Rāvar

Darband-e Rāvar

Darband-e Ravar

درب انارستان

Village

Darb-e Anārestān

Darb-e Anārestān

Darb-e Anarestan

درب آسیاب

Village

Darb-e Āsiyāb

Darb-e Āsiyāb

Darb-e Asiyab

دره سختی

River

Dar-e Saxti

Dar-e Sakhti

Dar-e Sakhti

دره حمزه

Mountain

Darrehamze

Darrehamze

Darrehamze

دره کهنی

River

Darrekahni

Darrehkahni

Darrehkahni

دره کیل

River

Darrekil

Darrehkil

Darrehkil

دره رود

Village

Darrerud

Darrehrūd

Darrehrud

دره سنگو

Village

Darresangu

Darresangu

Darresangu

دارسینوئیه

Village

Dārsinu'iye

Dārsinu'iye

Darsinuiye

دروا

Village

Darvā

Darvā

Darva

درزین

Village

Dārzin

Dārzin

Darzin

دشتوئیه

Village

Daštu'iye

Dashtū'iyeh

Dashtuiyeh

دایلی

River

Dāyli

Dāyli

Dayli

ده بکری

Village

Dehbakri

Dehbakri

Dehbakri

ده بالا

Village

Dehbālā

Dehbālā

Dehbala

ده نوروز

Village

Deh-e Nowruz

Deh-eh Nowrūz

Deh-e Nowruz

ده زرگر

Village

Deh-e Zargar

Deh-eh Zargar

Deh-eh Zargar

ده فارسی

Village

Dehfārsi

Dehfārsi

Dehfarsi

ده کافی

Village

Dehkāfi

Dehkāfi

Dehkafi

ده خافی

Village

Dehxāfi

Dehkhāfi

Dehkhafi

ده خان

Village

Dehxān

Dehkhān

Dehkhan

ده لبیبی

Village

Dehlabibi

Dehlabibi

Dehlabibi

ده لولو

Village

Dehlolo

Dehlolo

Dehlolo

ده ملک

Village

Dehmalek

Dehmalek

Dehmalek

ده میرزا

Village

Dehmirzā

Dehmirzā

Dehmirza

ده مرتضی

Village

Dehmortezā

Dehmortezā

Dehmorteza

ده نو

Village

Dehno

Dehno

Dehno

ده نو علی شهری

Village

Dehno-e Ālišahri

Dehno-e Ālishahri

Dehno-e Alishahri

ده نو هنگ

Village

Dehnoheneg

Dehnoheneg

Dehnoheneg

ده نو پرویز

Village

Dehnow-e Parviz

Dehnow-e Parviz

Dehnow-e Parviz

ده نو سالار

Village

Dehnowsālār

Dehnowsālār

Dehnowsalar

ده قاضی

Village

Dehqāzi

Dehqāẕi

Dehqazi

دهران

Mountain

Dehrān

Dehrān

Dehran

ده سعید

Village

Dehsa'id

Dehsa'id

Dehsaid

ده صلاحی

Village

Dehsalāhi

Dehşalāḩi

Dehsalahi

ده سلم

City

Dehsalm

Dehsalm

Dehsalm

ده سیف

Village

Dehseyf

Dehseyf

Dehseyf

ده شاه

Village

Dehšāh

Dehshāh

Dehshah

ده شیب

Village

Dehšib

Dehshib

Dehshib

ده شیب علیا

Village

Dehšib-e Oliyā

Dehshib-e Oliyā

Dehshib-e Oliya

ده شیب سفلی

Village

Dehšib-e Soflā

Dehshib-e Soflā

Dehshib-e Sofla

دهوئیه

Village

Dehu'iye

Dehuiyeh

Dehuiyeh

ده زنوئیه

Village

Dehzanu'iye

Dehzanū'iyeh

Dehzanuiyeh

دم چوئیه

Village

Demču'iye

Demchū'iyeh

Demchuiyeh

دنیکو

Spring

Deniko

Deniko

Deniko

درختنگان

River

Deraxtengān

Deraxtengān

Derakhtengan

دره گر

Mountain

Der-e Gor

Der-e Gor

Der-e Gor

دیدی

River

Didi

Didi

Didi

دیوند

Village

Divand

Divand

Divand

ددانگ بیداران

Village

Dodāng Beydarān

Dodāng Beydarān

Dodang Beydarān

ددران

Village

Dodarān

Dodarān

Dodaran

دم روباه

Village

Domrubāh

Domrūbāh

Domrubah

درمونو

Spring

Dormunu

Dormūnū

Dormunu

دوشاخ

Mountain

Došāx

Doshākh

Doshakh

دولت آباد

Village

Dowlatābād

Dowlatābād

Dowlatabad

دولت آباد

River

Dowlatābād

Dowlatābād

Dowlatabad

شهر خیالی لوت

Landform

Šahr-e Xiāly-ye Lūt

Shahr-e Khiāly-ye Lut

Dreamy city of Lut

دودکش

Mountain

Dudkeš

Dūdkesh

Dudkesh

دوغ نان

Village

Duq-e Nān

Dūgh-e Nān

Dugh-e Nan

دوهو

Village

Duhu

Dūhū

Duhu

ابراهیم آباد

Village

Ebrāhimābād

Ebrāhimābād

Ebrahimabad

امام رضا

Spring

Emāmrezā

Emāmreā

Emamrea

امامزاده

Village

Emāmzāde

Emāmzādeh

Emamzadeh

اصفهانوئیه

Village

Esfehānu'iye

Eşfehānū'iyeh

Esfehanuiyeh

اسفیکان

Village

Esfikān

Esfikān

Esfikan

عشاق آباد

Village

Eshaqābād

Esaqābād

Eshaqabad

اسکالو

Mountain

Eškālu

Eshkālū

Eshkalu

اشکنوئیه

Village

Eškenu'iye

Eshkenū'iyeh

Eshkenuiyeh

اسلومی

River

Ešlumi

Eshlūmi

Eshlumi

اسلام آباد

Village

Eslāmābād

Eslāmābād

Eslamabad

اسماعیل آباد

Village

Esmā'ilābād

Esmā'ilābād

Esmailabad

اسماعیلی

Spring

Esmā'ili

Esmā'ili

Esmaili

استحکام

Village

Estehkām

Estehkām

Estehkam

استونند

Village

Estunend

Estūnend

Estunend

فهرج

City

Fahraj

Fahraj

Fahraj

فندقا

Village

Fandaqā'

Fandaqā'

Fandaqa

فسارود

Village

Fasārud

Fasārūd

Fasarud

فیض آباد

Village

Feyzābād

Feyābād

Feyzabad

فوسک

River

Fusk

Fūsk

Fusk

گچ علیا

Village

Gač-e Oliyā

Gach-e Oliyā

Gach-e Oliya

گچ سفلی

Village

Gač-e Soflā

Gach-e Soflā

Gach-e Sofla

گهوئیه

River

Gahu'iye

Gahū'iyeh

Gahuiyeh

گهواره

Spring

Gahvāre

Gahvāre

Gahvare

گلوچار

Village

Galučār

Galūchār

Galachar

گله چاه

Village

Galečāh

Galehchāh

Galehchah

گندم بریان

Landform

Gandom Beryān

Gandom Beryān

Gandom Beryan

گارچیدان

River

Gārčidān

Gārchidān

Garchian

گرینوئیه

Village

Garinu'iye

Garinū'iyeh

Garinuiyeh

گر سفید

Mountain

Garsefid

Garsefid

Garsefid

گروک

Village

Garuk

Garuk

Garuk

گاش گزی

Village

Gāšgazi

Gāshgazi

Gashgazi

گزک

Village

Gazak

Gazak

Gazak

گدا علی

Mountain

Gedā'ali

Gedā'ali

Gedaali

گدانگ

River

Gedāng

Gedāng

Gedang

گلی هوک

River

Gelihevak

Gelihevak

Gelihevak

گردوستان

Village

Gerdustān

Gerdūstān

Gerdustan

گتین

River

Getin

Getin

Getin

گور علیا

Village

Gever-e Olyā

Gever-e Olyā

Gever-e Olya

گور سفلی

Village

Gever-e Soflā

Gever-e Soflā

Gever-e Sofla

غفار

Mountain

Qaffār

Ghaffār

Ghaffar

گیشیگان

River

Gišigān

Gishigān

Gishigan

گیشیگان علیا

Village

Gišigān-e olyā

Gishigān-e olyā

Gishigan-e olya

گدار باروت

Mountain

Godār-e Bārut

Godār-e Bārut

Godar-e Barut

گدار سیاه

Mountain

Godārsiyāh

Godārsiyāh

Godarsiyah

گجگین

Village

Gojgin

Gojgin

Gojgin

گلباف

City

Golbāf

Golbāf

Golbaf

گلچین

Mountain

Golčin

Golchin

Golchin

گل نی

Spring

Gol-e Ney

Gol-e Ney

Gol-e Ney

رود گرگ

River

Rud-e Gorg

Rūd-e Gorg

Gorg River

گرگ آباد

Village

Gorgābād

Gorgābād

Gorgabad

گوند

Village

Govand

Govand

Govand

گودر

Village

Guder

Guder

Guder

گودیز

Village

Gudiz

Gudiz

Gudiz

گودکاله

Spring

Gudkale

Gūdkaleh

Gudkaleh

کوه گوک

Mountain

Kuh-e guk

Kuh-e gūk

Guk Mountain

گوکان

Village

Gukān

Gūkān

Gukan

گورکانی

Village

Gurkāni

Gurkāni

Gurkani

گورک

Village

Gurok

Gūrok

Gurok

هفتادمیش

Village

Haftādmiš

Haftādmish

Haftadmish

حاجی آباد

Village

Hājiābād

ājiābād

Hajiabad

هامون جازموریان

Landform

Hāmun-e Jāzmuriyān

Hāmūn-e Jāzmūriyān

Hamun-e Jazmuriyan

هنزا

Village

Hanzā

Hanzā

Hanza

حسن آباد

Village

Hasanābād

asanābād

Hasanabad

حسن آباد

River

Hasanābād

Hasanābād

Hasanabad

هاشم آباد

Village

Hāšemābād

Hāshemābād

Hashemabad

هشتادان

Village

Haštādān

Hashtādān

Hashtadan

حضرت زهرا

Spring

Hazrat-e Zahrā

arat-e Zahrā

Hazrat-e Zahra

همت آباد علیا

Village

Hemmatābād-e Olyā

Hemmatābād-e Olyā

Hemmatabad-e Olya

همت آباد سفلی

Village

Hemmatābād-e Soflā

Hemmatābād-e Soflā

Hemmatabad-e Sofla

هروز علیا

Village

Heruz-e Oliyā

Herūz-e Oliyā

Heruz-e Oliya

هروز سفلی

Village

Heruz-e Soflā

Herūz-e Soflā

Heruz-e Sofla

هیکوئیه

Village

Heyku'iye

Heykū'iyeh

Heykuiyeh

هینمان

Village

Hinemān

Hinemān

Hineman

هیرید

Village

Hirid

Hirid

Hirid

حدبلبل

River

Hodbolbol

odbolbol

Hodbolbol

حجت آباد

Village

Hojjatābād

Hojjatābād

Hojjatabad

همقاوند

Village

Homqāvand

Homqāvand

Homqavand

حرجند

Village

Horjand

Horjand

Horjand

هرنک

Village

Hormak

ormak

Hormak

حسین آباد

Village

Hoseynābād

oseynābād

Hoseynabad

حسین آباد خون سرخ

Village

Hoseynābād-e Xunsorx

oseynābād-e Khūnsorkh

oseynabad-e Khunsorkh

ایواسک

Village

Ivāsk

Ivāsk

Ivask

جهادآباد

Village

Jahādābād

Jahādābād

Jahadabad

جهر

Village

Jahar

Jahar

Jahar

جنگلو

Spring

Jangalu

Jangalu

Jangalu

جرک

Village

Jarak

Jarak

Jarak

جوارام

Village

Javārān

Javārān

Javaran

جزین

Village

Jazin

Jazin

Jazin

جازموریان

landform

Jāzmūriyān

Jāzmuriyān

Jazmuriyan

جملی

Mountain

Jemeli

Jemeli

Jemeli

جریسخان

Village

Jerisxān

Jeriskhān

Jeriskhan

جیرفت

City

Jiroft

Jiroft

Jiroft

جفتان

Mountain

Joftān

Joftān

Joftan

جفتان

River

Joftān

Joftān

Joftan

جوشان

Village

Jošān

Joshān

Joshan

جوشان

Spring

Jošān

Joshān

Joshan

جوشان

River

Jošān

Joshān

Joshan

جوشند

Village

Jošand

Joshand

Joshand

جوشان

Village

Jowšan

Jowshan

Jowshan

جوپار

Mountain

Jūpār

Jūpār

Jupar

کدرود

Village

Kadrud

Kadrud

Kadrud

کهن فلک

Village

Kahan-e Fālak

Kahan-e Fālak

Kahan-e Falak

کهنوج علی میرزا

Village

Kahnuj-e Alimirzā

Kahnūj-e 'Alimirzā

Kahnuj-e Alimirza

کهنوج سادات

Village

Kahnujsādāt

Kahnujsādāt

Kahnujsadat

کهورک

Spring

Kahurak

Kahurak

Kahurak

کهورک

Mountain

Kahurak

Kahurak

Kahurak

کهورک

Village

Kakurak

Kakurak

Kakurak

کلاته رود گور

Village

Kalāte-ye Rudegowr

Kalāteh-ye Rūdegowr

Kalaateh-ye Rudegowr

کلاف

Mountain

Kalaf

Kalaf

Kalaf

کلاغون

Mountain

Kalāqun

Kalāghūn

Kalaghan

کلات بالا

Village

Kalātebālā

Kalātebālā

Kalatebala

کلاته جنگل

Village

Kalātejangal

Kalātehjangal

Kalatehjangal

کلاته رئیس

Village

Kalātera'is

Kalātehra'is

Kalatehrais

کلاته سرخ

Village

Kalātesorx

Kalātehsorkh

Kalatehsorkh

کلات اکبریه

Village

Kalāte-ye Akbariye

Kalāteh-ye Akbariyeh

Kalateh-ye Akbariyeh

کلاته حسن

Village

Kalāte-ye Hasan

Kalāte-ye Hasan

Kalate-ye Hasan

کلات حسین محمدقاسم

Village

Kalāte-ye Hoseyn-e Mohammadqāsem

Kalāte-ye Hoeyn-e Mosammadghāqem

Kalate-ye Hoeyn-e Mosammadghaqem

کال شور

River

Kāl-e Šur

Kāl-e Shūr

Kal-e Shur

کلکو

Spring

Kalkow

Kalkow

Kalkow

کلوت

landform

Kalut

Kalut

Kalut

کلات بالا

Mountain

Kalut-e Bālā

Kalūt-e Bālā

Kalut-e Bala

کمانوئیه

Village

Kamānu'iye

Kamānū'iyeh

Kamanuiyeh

کمرسیاه

Village

Kamar-e Siyāh

Kamar-e Siyāh

Kamar-e Siyah

کنالک

River

Kanālak

Kanālak

Kanalak

کنگری

Village

Kangari

Kangari

Kangari

کپوتی

Mountain

Kaputi

Kapūti

Kaputi

کرمشاه

River

Karamšāh

Karamšāh

Karamshah

کریم آباد

Village

Karimābād

Karimābād

Karimabad

کرمونی

Village

Karmoni

Karmoni

Karmoni

کشکوئیه

Village

Kaškuye

Kashkūyeh

Kashkuyeh

کشتوئیه

Village

Kaštu'iye

Kashtū'iyeh

Kashtuiyeh

کسورا

Mountain

Kasurā

Kasurā

Kasura

کاظم آباد

Village

Kāzemābād

Kāʐemābād

Kazemabad

کبارو

Village

Kebāru

Kebārū

Kebaru

کرمان

City

Kermān

Kermān

Kerman

کشیت

City

Kešit

Keshit

Keshit

خبیص

City

Xabis

Khabis

Khabis

خواجه نظام

Village

Xājenezām

Khājehneʐām

Khajehnezam

خالصه

Village

Xālese

Khāleşeh

Khaleseh

خال گز

Mountain

Xālgaz

Khālgaz

Khalgaz

خانه خاتون

Village

Xānexātun

Khānehkhātūn

Khanehkhatun

خانه خاتون

Mountain

Xānexātun

Khānehkhātūn

Khanehkhatun

خانه رقوم

Village

Xāneraqum

Khānehraqūm

Khanehraqum

خاردان

Village

Xārdān

Khārdān

Khardan

خارشگان

River

Xarešgan

Khareshgan

Khareshgan

خارکوئیه

Village

Xārku'iye

Khārkū'iyeh

Kharkuiyeh

خیرآباد

Village

Xeyrābād

Kheyrābād

Kheyrabad

خیج

Village

Xij

Khij

Khij

خداداد

Village

Xodādād

Khodādād

Khodadad

خوسف

City

Xosf

Khosf

Khosf

خولی آباد

Village

Xuliyābād

Khūliyābād

Khuliyabad

کلات حسین­رستم

Village

Kalāte-ye Hoseynrostam

Kalāte-ye Hoeynrostam

Klate-ye Hoeynrostam

کوچه

Village

Koče

Kocheh

Kocheh

کج پلنگی

Mountain

Kojpalangi

Kojpalangi

Kojpalangi

کنارک

Mountain

Konārak

Konārak

Konarak

کناران

Village

Konārān

Konārān

Konaran

کوته مار

River

Kotemār

Kotemār

Kotemar

کوثرخیز

Village

Kowsarxiz

Kowsarkhiz

Kowsarkhiz

کوهپایه

River

Kuhpāye

Kūhpāyeh

Kuhpayeh

کوله ای

Spring

Kule'i

Kūle'i

Kulei

لکر کوه

Mountain

Lakar Kuh

Lakar Kūh

Lakar Kuh mountain

لاخ آسکا

Mountain

Lāx-e Asekā

Lākh-e Asekā

Lakh-e Aseka

لاخ دهو

Mountain

Lāx-e Dohu

Lākh-e Dohū

Lakh-e Dohu

لاخ سفید

Village

Lāxsefid

Lākhsefid

Lakhsefid

لنگری

River

Langari

Langari

Langari

لیخی

Spring

Lixi

Likhi

Likhi

لیسونی

Mountain

Lisuni

Lisūni

Lisuni

کوه لنکه

Mountain

Kuh-e Lonke

Kuh-e Lonkeh

Lonkeh Mountain

ماهان

City

Māhān

Māhān

Mahan

ماهان سفلی

Village

Māhān-e Soflā

Māhān-e Soflā

Mahan-e Sofla

مهچاری

River

Mahčāri

Mahchāri

Mahchari

مهدی آباد

Village

Mahdiābād

Mahdiābād

Mahdiabad

رود ماهی

River

Rud-e Mahi

Rūd-e Mahi

Mahi River

محمود آباد

Village

Mahmudābād

Mamūdābād

Mahmudabad

ماجینو

Spring

Mājinu

Mājinū

Majinu

ملک محمد

Mountain

Malek mohammad

Malek mohammad

Malek mohammad mountaine

ملک آباد

Village

Malekābād

Malekābād

Malekabad

مرغزار

Spring

Marqzār

Marghzār

Marghzar

مارگون

Mountain

Mārgun

Mārgūn

Margun

مرسوز

Mountain

Marsowz

Marsowz

Marsowz

مزارآب

Village

Mazārāb

Mazārāb

Mazarab

مزارآب

Spring

Mazārāb

Mazārāb

Mazarab

مزارآب

Mountain

Mazārāb

Mazārāb

Mazarab

مزار شاه ابراهیم

Village

Mazār-e Šāhebrāhim

Mazār-e Shāhebrāhim

Mazar-e Shahebrahim

میدان

Village

Meydān

Meydān

Meydan

میغان

Village

Meyqān

Meyghān

Meyghan

میان نهر

Village

Miyānnahr

Miyānnahr

Miyannahr

میان رود

River

Miyānrud

Miyānrud

Miyanrud River

میان تک

River

Miyāntak

Miyāntak

Miyantak

محمدآباد

Village

Mohammadābād

Moammadābād

Mohammadabad

محمدشاه

Village

Mohammadšāh

Moammadshāh

Mohammadshah

مهی آباد

Village

Mohiābād

Moiābād

Mohiabad

محسن آباد

Village

Mohsenābād

Mosenābād

Mohsenabad

مختار

Spring

Moxtār

Mokhtār

Mokhtar

مختار آباد

Village

Moxtārābād

Mokhtārābād

Mokhtarabad

مکو

Village

Moku

Mokū

Moku

مردارکوه

Mountain

Mordārkuh

Mordārkūh

Mordaakuh

مرغاب کوه

Mountain

Morqābkuh

Morqābkuh

Morghabkuh

مرغک

River

Morqak

Morghak

Morghak

مرغو

Mountain

Morqow

Morghow

Morghow

مظفرآباد

Village

Mozaffarābād

Mozaffarābād

Mozaffarabad

مظفری

Mountain

Mozaffari

Moʐaffari

Mozaffari

نهرکمال

Village

Nahrkamāl

Nahrkamāl

Nahrkamal

نجف آباد

Village

Najafābād

Najafābād

Najafabad

نرماشیر

City

Narmāšir

Narmāšir

Narmashir

نارتیج

Village

Nārtij

Nārtij

Nartij

ناصرآباد

Village

Nāserābād

Nāşerābād

Naserabad

نصیرآباد

Village

Nasirābād

Naşirābād

Nasirabad

نسک

Village

Nask

Nask

Nask

نسک

Mountain

Nask

Nask

Nask

نای بند

City

Nāyband

Nāyband

Nayband

رود نای بند

River

Rud-e Nāyband

Rūd-e Nāyband

Nayband River

نهبندان

City

Nehbandān

Nehbandān

Nehbandan

نسا

City

Nesā

Nesā

Nesa River

نیمنگ

Village

Nimong

Nimong

Nimong

نوک آباد

Mountain

Nokābād

Nokābād

Nokabad

نصرت آباد

City

Nosratābād

Nosratābād

Nosratabad

نوک آباد

Village

Nukābād

Nūkābād

Nukabad

اولوی

Mountain

Owlovi

Owlovi

Owlovi

ازبک

Spring

Ozbak

Ozbak

Ozbak

ازبک

Mountain

Ozbak

Ozbak

Ozbak

پداکه

River

Padāke

Padāke

Padāke

پلنگی

Spring

Palangi

Palangi

Palangi

پرک

Mountain

Parak

Parak

Parak

پرشاه غریبی

Mountain

Par-e Šāhqaribi

Par-e Shāhgharibi

Par-e Shahgharibi

پشوئیه

City

Pašu'iye

Pashū'iyeh

Pashuiyeh

پاسیب

Village

Pāsib

Pāsib

Pasib

کوه پترکی

Mountain

Kuh-e Patarki

Kuh-e Patarki

Patakri Mountain

پایکم

Village

Pāykam

Pāykam

Paykam

پده بلند علیا

Village

Pedeboland-e Olyā

Pedehboland-e Olyā

Pedeboland-e Olya

پده بلند سفلی

Village

Pedeboland-e Soflā

Pedehboland-e Soflā

Pedehboland-e Sofla

پیرغیب پایین

Village

Pirqeyb -e Pāyin

Pirgheyb -e Pāyin

Pirgheyb -e Payin

پیرغیب بالا

Village

Pirqeyb-e Bāla

Pighqeyb-e Bāla

Pirgheyb-e Bala

پلوار

Mountain

Polvār

Polvār

Polvar

پندر

River

Pondar

Pondar

Pondar

پشت شیران

Village

Pošteširān

Poshtehshirān

Poshtehshiran

پشت قلعه

Village

Poštqal'e

Poshtqal'eh

Poshtqaleh

پشت رود

Village

Poštrud

Poshtrūd

Poshtrud

پشت رود

River

Poštrud

Poshtrūd

Poshtrud

قدمگاه

Village

Qadamgāh

Qadamgāh

Qadamgah

کلاته

River

Qalātu

Qalātū

Qalatu

قلعه چه

Village

Qal'eče

Qal'ehcheh

Qalecheh

قلعه دختر

Mountain

Qal'edoxtar

Qal'ehdokhtar

Qalehdokhtar

قلعه زری

Village

Qal'ezari

Qal'ehzari

Qalehzari

قنات قاضی

Village

Qanāt Qāzi

Qanāt Qāi

Qanat Qazi

قنات سه

Village

Qanāt Seh

Qanāt Seh

Qanat She

قنات گرم

Village

Qanāt-e Garm

Qanāt-e Garm

Qanat-e Garm

قناتغستان

Village

Qanāt-e Qastān

Qanāt-e Ghastān

Qanat-e Ghastan

قنات ملک

Village

Qanātmalek

Qanātmalek

Qanatmalek

قنات سمن

Village

Qanātsāmān

Qanātsāmān

Qanatsaman

قصابون

River

Qasābdun

Qaşābdūn

Qaşabdun

قصرفلنج

Village

Qasr-e Felenj

Qaşr-e Felenj

Qasr-e Felenj

قصرمیان

Village

Qasr-e Miyān

Qaşr-e Miyān

Qaşr-e Miyan

قطار

Village

Qatār

Qatār

Qatar

قاتلی

River

Qatli

Qatli

Qatli

قبله

Mountain

Qeble

Qebleh

Qebleh

قرمز

Mountain

Qermez

Qermez

Qermez

رحیم آباد

Village

Rahimābād

Raimābād

Rahimabad

رحمت اباد

Village

Rahmatābād

Ramatābād

Rahmatabad

رشیدآباد

Village

Rašidābād

Rashidābād

Rashidabad

راین

City

Rāyen

Rāyen

Rayen

رود راین

River

Rud-e Rāyen

Rūd-e Rāyen

Rayen River

رزق

Spring

Razaq

Razaq

Razaq

رضویه

Village

Razaviye

Raaviyeh

Razaviyeh

رخنه

Village

Rexne

Rekhneh

Rekhneh

ریگای چکچکو

Spring

Rigāy-ye Čekčeku

Rigāy-ye Chekchekū

Rigay-ye Chekcheku

ریگ یلان

landform

Rig-e Yallān

Rig-e Yallān

Rig-e yallan

ریگی

Mountain

Rigi

Rigi

Rigi

ریزبلر

Mountain

Rizebellar

Rizebellar

Rizebellar

رقعه صغیر

Village

Roq'e-ye Saqir

Roq'eh-ye Şaghir

Roqeh-ye Saghir

رستم

Mountain

Rostam

Rostam

Rostam

رودخانه

Village

Rudxāne

Rūdkhāneh

Rudkhaneh

راهی آباد

Village

Ruhiyābād

iyābād

Ruhiyabad

سبزوئیه

Village

Sabzu'iye

Sabzū'iyeh

Sabzuiyeh

سعدآباد

Village

Sa'dābād

Sa'dābād

Sadabad

صاحب آباد

Village

Sāhebābād

Şāḩebābād

Sahebabad

سالارآباد

Village

Sālārābād

Sālārābād

Salarabad

سمافات

Village

Samāfāt

Samāfāt

Samafat

سنکرت

Village

Sankert

Sankert

Sankert

سراشک

Village

Sar Ašk

Sar Ashk

Sar Ashk

سارنگ

Village

Sārang

Sārang

Sarang

سرانگر

Village

Sarāngar

Sarāngar

Sarangar

سرآنها

Spring

Sarānhā

Sarānhā

Saranha

سرآسیاب

Village

Sarāsiyāb

Sarāsiyāb

Sarasiyab

سرآسیاب فرسنگی

Village

Sarāsiyāb-e Farsangi

Sarāsiyāb-e Farsangi

Sarasiyab-e Farsangi

سربند

Village

Sarband

Sarband

Sarband

سردار

Village

Sardar

Sardar

Sardar

سر بیدو

Spring

Sar-e Bidu

Sar-e Bidu

Sar-e Bidu

سرگدار

Village

Sargodār

Sargodār

Sargodar

سرهنگر

Village

Sarhengar

Sarhengar

Sarhengar

سرجنگل

Mountain

Sarjangal

Sarjangal

Sarjangal

سرتاهنه

Village

Sartāhone

Sarţāoneh

Sartahoneh

ساروج

Village

Sāruj

Sārūj

Saruj

سروستان

Village

Sarvestān

Sarvestān

Sarvestan

سه چشمه

Village

Sečešme

Sehcheshmeh

Sehcheshmeh

سه دران

Village

Sehdarān

Sehdarān

Sehdaran

سه قرچ

Spring

Seqorč

Sehqorch

Sehqorch

سه شاخ

Mountain

Sešāx

Sehshākh

Sehshakh

سکنج

Village

Sekonj

Sekonj

Sekonj

سم

Mountain

sem

sem

Sem

سنتو

Mountain

Sento

Sento

Sento

سگین

Village

Seqin

Seqin

Seqin

سیدآباد اسداله خان

Mountain

Seyyedābād-e Asadollāhxān

Seyyedābād-e Asadollāhkhān

Seyyedabad-e Asadollahkhan

سیدمرتضی

Village

Seyyedmortezā

Seyyedmorteā

Seyyedmorteza

شاهکوه

Mountain

Šāhkuh

Shāhkūh

Shaahkuh Mountain

شفیع آباد

Village

Šafi'ābād

Šafi'ābād

Shafiabad

شهداد

City

Šahdād

Shahdād

Shahdad

شاهرخ آباد

Village

Šāhroxābād

Shāhrokhābād

Shahrokhabad

شاهوردی

River

Šāhverdi

Shāhverdi

Shahverdi

شمس آباد

Village

Šamsābād

Shamsābād

Shamsabad

شمشیرآب

Mountain

Šamširāb

Shamshirāb

Shamshirab

شریف آباد

Village

Šarifābād

Sharifābād

Sharifabad

شرف آباد

Village

Šerfābād

Sherfābād

Sherfabad

شیخ اباد

Village

Šeyxābād

Sheykhābād

Sheykhabad

شیرین آباد

Village

Širinābād

Shirinābād

Shirinabad

شیرینک

Village

Širinak

Shirinak

Shirinak

شیرینک

River

Širinak

Shirinak

Shirinak

شیرین رود

River

Širinrud

Shirinrūd

Shirinrud River

شیرتلی

Mountain

Širtali

Shirtali

Shirtali

شیش کوهیه

Village

Šiškuhiye

Shishkūhiyeh

Shishkuhiyeh

شیش تو

Mountain

Šištu

Shishtū

Shishtu

شجاع آباد

Village

Šojā'ābād

Shojā'ābād

Shojaabad

شجاع آباد محمدعلی

Village

Šojā'ābād-e mohammadali

Šojā'ābād-e mohammadali

Shojaabad-e mohammadali

شوسف

City

Shosf

Shosf

Shosf

شتری

Mountain

Šotori

Shotori

Shotori

شترکش

River

Šotorkoš

Shotorkosh

Shotorkosh

شور

Mountain

Šur

Shur

Shur

رودخانه شور

River

Rudxāne-ye Šur

Rūdkhāneh-ye Shūr

Shur River

شورآبه

Village

Šurābe

Shūrābeh

Shurabeh

شورگز

River

Šurgaz

Šhurgaz

Shurgaz River

شورگز هامون

Landform

Šūrgaz-e Hāmūn

Shurgaz-e Hamūn

Shurgaz-e Hamun

کوه شوشکی

Mountain

Kuh-e Šušaki

Kuh-e Shūshaki

Shushaki Mountain

سیرچ

City

Sirč

Sirch

Sirch

سیرونی

Mountain

Siruni

Siruni

Siruni

شیش دو

Spring

Šišdu

Sishdu

Sishdu

سیاه کمر

Mountain

Siyakamar

Siyāhkamar

Siyahkamar

سیاه خونیک

Village

Siyāhxunik

Siyāhkhūnik

Siyahkhunik

سیاه کوه

Mountain

Siyāhkuh

Siyāhkuh

Siyahkuh

سهرچ

Village

Sohrač

Sohrach

Sohrach

سلطان آباد

Village

Soltānābād

Solţānābād

Soltanabad

سرخ

Mountain

Sorx

Sorkh

Sorkh

کوه سرخ

Mountain

Kuh-e Sorx

Kūh-e Sorx

Sorkh mountain

سرخه ای

River

Sorxe'i

Sorkhe'i

Sorkhei

سرخو

Mountain

sorxu

sorkhu

Sorkhu

سرخو

Spring

Sorxu

sorkhu

Sorkhu

سوخته

Mountain

Suxte

Sukhte

Sukhte

سومون

Village

sumun

sumun

Sumun

کوه سور

Mountain

Kuh-e sur

Kuh-e sūr

Sur Mountain

سورو

Mountain

Suru

Sūrū

Suru

طبق سر

Mountain

Tabaqsar

Tabaqsar

Tabaqsar

طبس

City

Tabas

Tabas

Tabas

طاهرآباد

Village

Tāherābād

Ţāherābād

Taherabad

ته رود

River

Tahrud

Tahrūd

Tahrud

تاج آباد

Village

Tājābād

Tājābād

Tajabad

تکاب

River

Takāb

Takāb

Takab

تل لالا

Mountain

Tal-e Lālā

Tal-e Lālā

Tal-e Lala

تل مارتی

Mountain

Tal-e Mārti

Tal-e Mārti

Tal-e Marti

تل نیمه

Mountain

Tal-e Nime

Tal-e Nimeh

Tal-e Nimeh

تل سفید

Mountain

Tal-e Sefid

Tal-e Sefid

Tal-e Sefid

تل زرد

River

Tal-e Zard

Tal-e Zard

Tal-e Zard

تلخ

Mountain

Talx

Talkh

Talkh

تنگل ابگرم

Village

Tangal-e Ābgarm

Tangal-e Ābgarm

Tangal-e Abgarm

تارق

Village

Tārq

Ţārq

Tarq

توکل آباد

Village

Tavakkolābād

Tavakkolābād

Tavakkolabad

تکرکی

River

Tekerki

Tekerki

Tekerki

تیگرانی

River

Tigerāni

Tigerāni

Tigerani

تیجنگ

Village

Tijang

Tijang

Tijang

تینون

Village

Tinon

Tinon

Tinon

تیزنگ

Village

Tizang

Tizang

Tizang

تلمبه شهیدطالبی

Village

Tolombe-ye
Šahid Tālbed

Tolombe-ye shahid Tālebi

Tolombe-ye shahid Talebi

اوریمو

Spring

Urimu

Urimu

Urimu

ولی آباد

Village

Valiābād

Valiābād

Valiabad

وامق آباد

Village

Vāmeqābād

Vāmeqābād

Vameqabad

یازیری

Mountain

Yāzbori

Yāzbori

Yazbori

زهری

Village

Zahri

Zahri

Zahri

زلو

Spring

Zalu

Zalu

Zalu

زمان آباد

Village

Zamānābād

Zamānābād

Zamanabad

زردآلو

Village

Zardālu

Zardālū

Zardalu

زرگی

Spring

Zargi

Zargi

Zargi

زوار

Village

Zavār

Zavār

Zavar

زیارتگاه

Village

Ziyāratgāh

Ziyāratgāh

Ziyaratgah

ذرتی

Mountain

Zorati

Źorati

Zorati